Kullanım Şartları

KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

Bu platformu kullanmanın bir koşulu olarak şunları beyan ve garanti edersiniz: (i) en az 18 yaşındasınız; (ii) bağlayıcı bir yasal yükümlülüğe girmek için yasal yetkiye sahip olduğunuzu garanti edersiniz. yatingverse.com, herhangi bir kişinin bu platforma ve sunduğumuz hizmetlere erişimini reddetme hakkını saklı tutar. Zaman zaman değiştirilebilecek olan bu şartlar ve koşullar, doğrudan veya dolaylı olarak (distribütörler aracılığıyla) çevrimiçi olarak, aracılığıyla sunulan tüm hizmetlerimiz için geçerlidir. herhangi bir mobil cihazdan, e-posta veya telefon yoluyla. Platforma bakılmaksızın (toplu olarak "platform", "hizmet sağlayıcı", "site" olarak anılacaktır) web sitemize veya uygulamalarımızdan herhangi birine erişerek, göz atarak ve bunları kullanarak ve/veya bir rezervasyonu tamamlayarak, şart ve koşulları kabul etmiş olursunuz. aşağıda belirtilmiştir (gizlilik ve çerezler). Politikayı (politika dahil) okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan ve beyan edersiniz. Bu sayfalar, bu sayfaların içeriği ve altyapısı ile platform aracılığıyla sunulan online tekne rezervasyon hizmeti ("hizmet") Yachtingverse Seyahat Turizm'e aittir. Ticaret A.Ş., Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7/72 Konak-İzmir/TÜRKİYE (“yachtingverse.com”, “biz”, “bizi” veya “bizim”) mülkiyetindedir, işletilmektedir ve sağlanmaktadır. ve aşağıda belirtilen şart ve koşullara tabi olarak kişisel, ticari olmayan kullanımınız için sunulmaktadır. Hizmet sağlayıcının, tekne sahipleri ile kiracılar arasındaki herhangi bir sözleşmenin tarafı olmadığını ve hizmet sağlayıcının bir charter kiralama şirketi olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. şirket, tekne komisyoncusu, acente veya sigorta şirketi. Hizmet sağlayıcının, tekne sahiplerinin, kiracıların ve bu sitenin veya hizmetlerin ve teknelerin kullanıcılarının davranış ve eylemleri üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığını ve bu konuda herhangi bir sorumluluk altında olmadığını kabul ve beyan edersiniz.


1. TANIMLAR İşbu Sözleşmede aşağıdaki kelime ve ifadeler aşağıdaki tanımları içermektedir: "Ön Ödeme", Kiracının Rezervasyon sırasında Hizmet Sağlayıcıya yaptığı ödeme anlamına gelir. Ön ödeme, Rezervasyon Ücretinin belirli bir yüzdesidir ve Tekneden Tekneye değişiklik gösterir (bu oranın belirlenmesi tamamen Hizmet Sağlayıcının veya bazı Tekneler için onun belirlediği kişinin takdirindedir). "Kalan Ödeme", Tekneden Tekneye yapılan ödeme anlamına gelir. Kiracı, Sınırlama Tarihine göre veya Rezervasyon Ücreti ile Giriş sırasında ödenmesi gereken Ön Ödeme arasındaki farka göre Hizmet Sağlayıcıya."Sözleşme" https://yachtingverse.com/policy/ adresinden erişilen bu Kullanım Koşulları Sözleşmesini ifade eder. Hizmet Sağlayıcının tek taraflı olarak ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman değiştirebileceği hizmet şartları/43. Hizmet Sağlayıcı, Sözleşme'nin yer aldığı internet sitesi adresini tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.Tekne: Tekne Sahibi'ne ait olan ve bu sitede yayınlanması uygun görülen yelkenli, motoryat, katamaran veya diğer türdeki deniz taşıtlarını ifade eder. "Tekne Teslim Tutanağı", Hizmet Sağlayıcı tarafından hazırlanan ve Tekne Sahibine elektronik ortamda (veya Site üzerinden veya başka bir yolla ulaşılmasına izin verilen) teslim edilen ve Kiracı tarafından imzalanması gereken bir belgedir. Teknenin seyahat başlangıç tarihinde Kiracıya teslimi, Kiracıya teslim edildiğini tevsik eden belgeyi ifade eder. Kiracının, Rezervasyon Onayında mutabakata varılan Hizmetlerden ve (Tekne Sahibinin) diğer hizmetlerinden yararlandığını beyan eder. "Tekne Sahibi", Teknenin yasal ve intifa hakkı sahibi olan veya Tekne Sahibi tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilen herhangi bir kişi anlamına gelir. Bir Teknenin yasal ve intifa hakkı sahibi veya bir Tekneyi kullanmanın münhasır ve koşulsuz hakkını elde eden kişi. veya Kiracı tarafından Rezervasyon yaptırmak amacıyla Sitede İlanını yayınlayan Üye.
“Rezervasyon”, belirli bir Tekne Sahibi tarafından bir Tekne için Kiracı tarafından yapılan ve Sitede yayınlanan rezervasyon anlamına gelir. “Rezervasyon Onayı” Kiracı tarafından yapılan bir Rezervasyonun Tekne Sahibi tarafından resmi olarak kabul edilmesi anlamına gelir."Rezervasyon Talebi" anlamına gelir Kiracının Rezervasyon öncesinde yaptığı Rezervasyon talebinde."İş Günü", Türk bankalarının açık olduğu günleri ifade eder. "İptal ve Değişiklik Seçeneği" işbu Sözleşmenin 7. Maddesinde kendisine yüklenen anlamı taşır. Değişiklik Koşulları", bu sözleşmenin Bölüm - 7'de açıklanan rezervasyon iptal ve değişiklik kurallarını ifade eder. "Check-in", onaylanmış bir Rezervasyon Talebi ile ilgili olarak Tekne'nin Tekne Sahibi tarafından Kiracıya teslim edildiği anı ifade eder. "Checkout" " Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi ile ilgili olarak, Teknenin Kiracı tarafından Tekne Sahibine kararlaştırılan süre sonunda teslim edildiği anı ifade eder. "Check-in Tarihi" ise Teknenin Kiracı tarafından Tekne Sahibine teslim edildiği günü ifade eder. Onaylanmış Rezervasyon Talebine İlişkin olarak Tekne Sahibi Tarafından Kiracıya Verilen "Çıkış Tarihi", Onaylanmış Rezervasyon Talebine ilişkin olarak, kararlaştırılan süre sonunda Teknenin Kiracı tarafından Tekne Sahibine teslim edildiği günü ifade eder. .“İçerik”, Üye İçeriği ve Site içeriğinin toplamını ifade eder. "Navigasyon Alanı", (i) Kiracı ve Tekne Sahibi tarafından karşılıklı olarak mutabakata varılan navigasyon alanı veya (ii) aşağıdaki gibi bir karşılıklı anlaşmanın olmaması durumunda anlamına gelir: Girişin gerçekleştiği konum göz önüne alındığında, Teknenin gezinmesinin makul olduğu bir navigasyon alanına. Aşağıdaki şekilde beklenebilecek alanı temsil eder. Her durumda, Seyir Alanı yalnızca (i) Teknenin ve gemideki tüm kişilerin yasal olarak yelken açmasına veya girmesine izin verilen yerleri ve (ii) işbu Sözleşme uyarınca Teknenin Ayrılış Tarihini içerecektir ve (Bölüm 4) altında). MSS'ye uygun şekilde iadeyi engellemeyen bir alan içerebilir (madde no.'da tanımlandığı gibi).."Harici Hesap", bu Sözleşmenin Bölüm – 3'ünde kendisine atfedilen anlamı taşır."Ücretsiz İptal Süresi", maksimum Rezervasyon Onayı ile başlayan ve en geç Sınırlama Tarihine kadar sürebilen 3 gün (72 saat) (aksi belirtilmediği sürece) "Tam Rezervasyon Ücreti", Tekne Rezervasyon Ücreti ile Ekstra Hizmet Bedeli'nin toplamını ifade eder. Kiracı, Rezervasyon ile ilgili olarak Tekne Sahibi tarafından Kiracıya sağlanacak hizmetler karşılığında ödeme yapmakla yükümlüdür. "Rezervasyon Ücreti", belirtilen fiyata dahil hizmetler için Tekne Sahibi ile Kiracı arasında mutabakata varılan ücreti ifade eder. Tekne Sahibinin İlanında yer almaktadır. Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahibine yansıtılacak Hizmet Bedelini bu tutara göre belirler. Bazı Tekne Sahipleri bu tutara yakıt bedeli, temizlik ücreti, transitlog, kaptan ve mürettebat ücreti gibi ekstra hizmet bedellerini de dahil edebilir. Şüpheye mahal vermemek adına, Rezervasyon Fiyatına dahil olduğu İlanda açıkça belirtilmeyen tüm ücret ve harçlar Rezervasyon Ücreti kapsamı dışındadır. İlan detaylarında aksi belirtilmediği sürece mürettebatlı kiralamalarda, mürettebatın yemek giderleri ve erzaklarından Kiracılar sorumludur. "Ekstra Hizmet Ücreti", Rezervasyon Ücretine dahil olmayan zorunlu ve/veya isteğe bağlı ekstra hizmetlere ilişkin ücretleri ifade eder. yakıt ücreti, temizlik ücreti, transitlog, kaptan ve mürettebat ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kiracı tarafından Check-in sırasında doğrudan Tekne Sahibine ödenmesi gereken ücretlerdir. toplamı temsil eder.
"Reklam" belirli bir Tekne için, mürettebat detayları, sağlanan hizmetler, Tekne'nin teknik ve teknik yönleri için bir Tekne Sahibi tarafından (i) Sitede rezervasyona uygun olması nedeniyle ve Hizmetin onayına tabi olarak paylaşılan bir reklam anlamına gelir. Sağlayıcı, Sitede yayınlanmadan önce. Yakıt ve yemek masrafları ile Tam Rezervasyon Fiyatına dahil edilecek veya hariç tutulacak diğer masrafları içeren diğer özellikleri, koşulları içeren reklamı ve (ii) Hizmet Sağlayıcının önceden onayına tabi olan Tekne Kiralama ile ilgili reklamları ifade eder. Sitede yayınlanmaktadır. Öyle.
"Son Kullanma Tarihi", "İptal ve Değişiklik Politikası" başlıklı 7. bölümde açıklandığı gibi, farklı İptal ve Değişiklik Seçeneklerine göre değişen (Giriş Tarihine göre hesaplanan) tarihi ifade eder. Sınırlama Tarihi itibarıyla Rezervasyon kesinleşir ve bu tarihten sonra Kiracı tarafından yapılan iptallerde Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilen ödemeler Kiracıya iade edilmez. "Üye" kayıt yaptıran gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Şartlar ve Koşulları kabul ederek Siteyi kullanan bir hesap. Şüpheye mahal vermemek için, bir Üye, Kiracı veya Tekne Sahibi (veya farklı kira ilişkileri kapsamında hem Kiracı hem de Tekne Sahibi) olabilir. Üye, Site veya Hizmetler aracılığıyla oluşturduğu Reklamı veya Üye profilini veya diğer Üyelerin profillerini paylaşır, yayınlar, yükler, iletir veya bunlara dahil eder, görsel dosyaları, bilgileri veya diğer materyalleri ve bunlara ilişkin mevcut tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını ifade eder. "Opsiyon" belirli bir Rezervasyon Talebi ile ilgili olarak Tekne Sahibi tarafından Kiracıya ödeme yapılması için verilen süreyi ifade eder. Bu süre zarfında Tekne Sahibi, Tekne'yi Kiracı adına saklar ve başkasına kiralamaz. "Özel Teklif", Tekne Sahibinin belirli bir Rezervasyon Talebine ilişkin İlanda yer alan fiyat, tarih ve/veya diğer detayları değiştirmesi anlamına gelir. ve bu revize edilmiş teklifi yalnızca ilgili Kiracının görebileceği şekilde gönderir."Ödeme Hizmet Sağlayıcısı" veya "PSP", ödemeleri kabul etmek için gerekli ödeme hizmetlerini sağlayan, ödeme aracısı olarak hareket eden ve Kiracı tarafından seçilen üçüncü taraf şirketleri ifade eder. Hizmet Sağlayıcı (tamamen Hizmet Sağlayıcının takdirine bağlı olarak). "Kiralama Süresi", onaylanmış bir Rezervasyon için Giriş ile başlayan (Rezervasyona göre gerçekleşmesi gereken) Çıkış ile biten (gerçekleşmesi gereken) süreyi ifade eder. Rezervasyona göre)."Kiracı", bir Tekne için Rezervasyon yapmak amacıyla belirli bir Tekne Sahibi ile hizmet ilişkisine giren ve Rezervasyonun Tamamını ödemeyi kabul eden bir Üye, gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Ücret."Hizmet Sağlayıcı", Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7/77 Konak, İzmir/Türkiye adresinde kayıtlı ve Türkiye'de kurulu, 0927124614100001 Mersis numarası ile YachtingVerse Seyahat Turizm Ticaret AŞ'yi ifade eder. "Hizmetler", tümünü ifade eder. Tekne Sahiplerini kiralık Tekneler ve kiralamayı amaçlayan Kiracılarla buluşturan, Siteden erişilebilen çevrimiçi platform da dahil olmak üzere, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetler. Tekne Sahibi, Site üzerinden Tekne Rezervasyonu yaptıktan sonra Rezervasyon Onayı ile (Hizmet Sağlayıcı tarafından tek taraflı indirim yapılmadığı sürece) Hizmet sağlanması karşılığında Hizmet Sağlayıcı'ya teslim edilecektir. ) %20’ye eşit olan tutarı ifade eder. Hizmet Sağlayıcı söz konusu %20 oranını (veya Hizmet Sağlayıcı ile Tekne Sahibi arasında ayrı bir oran üzerinde anlaşmaya varılmışsa ilgili oranı) promosyon veya başka amaçlarla azaltma, artırma veya tamamen kendisine ait artırma hakkına sahiptir. takdir yetkisi."Hizmet Sağlayıcı İçeriği" veya "Site İçeriği" , üçüncü bir taraftan lisanslanan içerik dahil ancak Üye İçeriği hariç olmak üzere, Hizmet Sağlayıcının Site veya Hizmetler aracılığıyla sunduğu tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyaları anlamına gelir . bir görüntü dosyasını, bilgiyi veya diğer materyali ifade eder.
"SPS", bu Sözleşmenin 3. Bölümünde kendisine atfedilen anlamı taşır."SPS İçeriği", bu Sözleşmenin 3. Bölümünde kendisine atfedilen anlamı taşır."Şartlar ve Koşullar" veya "Şartlar", bu Sözleşmede yer alan tüm hüküm ve koşullar anlamına gelir. bu Sözleşme ve Hizmet Sağlayıcının kendi takdirine bağlı olarak tek taraflı olarak bu hüküm ve koşullarda yapabileceği her türlü değişiklik. "Biz" veya "bize", Hizmet Sağlayıcıyı ifade eder. "KDV" katma değer vergisini ifade eder."Yachtingverse" Yachtingverse'i ifade eder , tescilli bir ticari markadır."Yachtingverse Hesabı", bu Sözleşmenin 3. Bölümünde kendisine atfedilen anlamı taşır."Web Sitesi" veya "Site", https://www.yachtingverse.com alan adına sahip, sahip olunan, yönetilen çevrimiçi platformdur. Hizmet Sağlayıcı tarafından kayıtlı ve kayıtlı olan tüm uygulamalar ve ona bağlı tüm uygulamalar (bilgisayar uygulamaları, cep telefonu ve tablet uygulamaları ve diğer mobil uygulamalar vb. buna dahildir) ve sosyal ağ hesapları. "Siz" veya "siz" sırasıyla Üyeleri, Tekne Sahiplerini ifade eder. , Sitenin Kiracıları ve kullanıcıları.


2. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI, SONUÇ VE DEĞİŞİKLİKLERYachtingVerse, kiralık Tekne sahibi veya kiralık Tekne işletme hakkı olan Tekne Sahipleri ile bu Tekneleri kiralamayı amaçlayan Kiracıları, diğer siteler de dahil olmak üzere farklı kanallar aracılığıyla birbirine bağlayan bir platform sağlar. Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahiplerine ve Kiralayanlara, Siteyi Üye olarak kullanmaları ve işbu Sözleşmede belirtilen Hizmetlerden yararlanmaları için (bkz. Sözleşme) Site aracılığıyla. bu Sitede bulunan Hizmetleri sağlar ve bu Şartlar ve Koşullara tabidir. Siteye veya Hizmetlere kaydolarak, bunlara erişerek ve/veya bunları kullanarak, Hizmetlerin kayıtlı bir kullanıcısı olmasanız bile bu Şartlar ve Koşullara uymayı ve yasal olarak bunlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Okuduğunuzu ve anladığınızı onayladığınız bu Şartlar ve Koşullar, Siteye, Hizmetlere ve tüm İçeriğe erişiminizi yönetir ve sizinle Hizmet Sağlayıcı arasında yasal, bağlayıcı bir anlaşma oluşturur. Hizmet Sağlayıcı, bu Hüküm ve Koşulları zaman zaman, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve size önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir. Şartlar ve Koşulların en güncel versiyonunu https://yachtingverse.com/policy/terms-of-service/43 adresinden inceleyebilirsiniz (Hizmet Sağlayıcı, Şartlar ve Koşulların yayınlandığı internet adresini tek taraflı olarak değiştirebilir). Ayrıca Sitedeki belirli hizmetleri kullanırken, Siteyi ve bu hizmetleri kullanımınıza ilişkin bazı ek politikalar ve kurallar yayınlanabilir. Hizmet Sağlayıcı ile ilişkiniz, Sitede zaman zaman yayınlanabilecek tüm politika ve kurallara tabidir. Bu Şartlar ve Koşulların en güncel sürümünü kabul etmiyorsanız, Siteden veya Hizmetlerden bilgi alma veya bunları kullanmaya devam etme hakkınız yoktur. Hizmet Sağlayıcı, Site veya Hizmetler için bir organizatör, acente veya hizmet sağlayıcı olarak faaliyet göstermez. herhangi bir teknenin (burada tanımlanan Tekneler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve/veya diğer İlanların ve hizmetlerin kiralanması veya mürettebatının oluşturulması. Hizmet Sağlayıcı bir sigortacı veya sigorta acentesi olarak hareket etmez. Hizmet Sağlayıcı vergi konusunda tavsiyede bulunamaz ve sağlamaz. Tekne Sahipleri ve Kiracılar, vergi danışmanlarına danışarak kendi vergi raporlama gerekliliklerini belirlemekten sorumlu olduklarını anlar ve kabul ederler. Hizmet Sağlayıcı, Kiracının veya Tekne Sahibinin beyan edilmemiş vergi yükümlülüğünden sorumlu olmayacaktır. Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahibi'nin herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutulursa, Tekne Sahibi, bu nedenle ortaya çıkan tüm kayıpları Hizmet Sağlayıcı'ya derhal tazmin edecektir. Hizmet Sağlayıcı, Site'yi yalnızca Tekne Sahipleri ve Kiracıların mutabakata varabilmesi ve anlaşmaya varabilmesi için kullanılabilir hale getirir . Belirli bir Teknenin Rezervasyonunu veya İlanını ayarlayabilir ve gerekirse Tekne Sahibi adına Kiracılardan ödeme kabul edebilir ve söz konusu ödemeyi Tekne Sahibine aktarabilir. Neyin iletilmesine aracılık eder.
Kiracının, Tekne Sahibinin Teknesi için Rezervasyon talep etmesi ve Tekne Sahibinin Teknesini kullanması durumunda, Tekne Sahibi ile Kiracı arasında bu kullanıma ilişkin hukuki ilişki ve sözleşme kurulur ve Hizmet Sağlayıcı, söz konusu hukuki ilişki ve sözleşmeye uygun hareket eder. bu hukuki ilişkinin veya sözleşmenin tarafı değildir ve şartlarıyla bağlı değildir ve söz konusu hukuki ilişki ve/veya sözleşme çerçevesinde ifa edilmemesinden veya uygunsuz veya eksik ifa edilmesinden veya bu tür durumların sonuçlarından sorumlu değildir. .Onsekiz (18) yaşını doldurmamış üyeler Kiracı veya Tekne Sahibi olarak kabul edilmeyecektir. Üye, Kiracı veya Tekne Sahibi olabilmek için on sekiz (18) yaşını doldurduğunu ve vermiş olduğu tüm kişisel bilgilerin doğru olduğunu Hizmet Sağlayıcı'ya beyan, taahhüt ve garanti eder. Kiracı, bir Tekne Sahibi ile kendi adına veya onun adına hareket eden herhangi bir acente veya temsilci adına sözleşme yapabilecek hukuki ehliyete sahip olduğunu Hizmet Sağlayıcı'ya beyan, garanti ve taahhüt eder. Sağlayıcı, Kiracıların, Tekne Sahiplerinin ve Sitenin veya Hizmetlerin veya herhangi bir Teknenin veya İlanın diğer kullanıcılarının davranışları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve yasaların izin verdiği ölçüde bu konudaki tüm sorumluluğu reddeder. Başka bir deyişle, (i) Kiracıların davranışlarından, (ii) Tekne Sahiplerinin davranışlarından, (iii) Siteyi veya Hizmetleri kullanan diğer kişiler ve Üyelerden Hizmet Sağlayıcının sorumluluğundan hem Kiracılar hem de Tekne Sahipleri sorumludur. (iv) İlanların içeriği ve İlanda yer alan her türlü açıklama, resim ve diğer içeriklere ilişkin davranışlardan sorumlu olmadıklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler (Şüpheye mahal vermemek için, "davranışlar" terimi şunları içermektedir: her türlü beyan, açıklama ve ifadeler). içerir). Bu bağlamda her Kiracı, Tekne Sahibi, Üye ve Site veya Hizmetlerin diğer kullanıcıları, kendi davranışlarından dolayı Hizmet Sağlayıcı'ya verilecek zararı derhal tazmin edeceklerdir. Hizmet Sağlayıcı ve Üye, Sözleşme hükümlerinin yürürlükte olmadığını kabul eder. haksız sayılabilecek ve çıkarlar dengesi açısından adaletsizliğin söz konusu olmadığı bir özellik. İşbu Sözleşme, tüketici sözleşmelerinde haksız şartlara ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince haksız şartlar içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırı değildir ve tüketicinin korunması mevzuatına uygundur. Metin aksini gerektirmedikçe tekil kelimeler çoğul, tekil kelimeler ise çoğul ifade edecektir. Bu Anlaşmanın oluşturulmasında başlıklar dikkate alınmayacaktır. "Madde(ler)" / "Bölüm(ler)", başka bir belgenin bir maddesine veya bölümüne açık bir atıf yapılmadığı sürece, bu Sözleşmenin maddeleri ve bölümleri anlamına gelir. "Dahil" ve "dahil" terimleri hiçbir zaman sınırlama olarak yorumlanmamalıdır; yalnızca açıklama amacıyla kullanılmıştır. Her Tekne Sahibi, bu Şartlar ve Koşulları kabul ederek, aynı zamanda Hizmet Sağlayıcının taslağını kendisine elektronik olarak gönderdiği veya Sitede yayınladığı YachtingVerse Ödeme Sözleşmesini ("Devir Sözleşmesi") de kabul etmiş olur. . Sitede herhangi bir Transfer Sözleşmesi yayınlanmadıysa ve sözleşme taslağı Tekne Sahibine gönderilmediyse, Tekne Sahibi basiretli bir tüccar gibi davranmalı ve Hizmet Sağlayıcıdan Transfer Sözleşmesinin bir kopyasını kabul etmelidir - bu Şartlar ve Koşullar . – Devam etmeden önce talep etmeli ve incelemelidir. Aksi halde Tekne Sahibi söz konusu Devir Sözleşmesinin en güncel halini otomatik olarak kabul etmiş sayılacaktır. Devir Sözleşmesi Site'de yayınlandıysa ancak Hizmet Sağlayıcı, Devir Sözleşmesi'nin farklı bir versiyonunu Tekne Sahibi'ne göndermişse ve bu versiyon karşılıklı olarak imzalanmışsa, Hizmet Sağlayıcı'nın Tekne Sahibi'ne gönderdiği Devir Sözleşmesi'nin versiyonu geçerli olacaktır. Tekne Sahibine devredilecektir. Bağlanacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, Devir Sözleşmesi'nin Tekne Sahibi açısından bağlayıcı olabilmesi için Tekne Sahibi'nin söz konusu Devir Sözleşmesi'ni ayrıca imzalamasına gerek olmayacaktır. Tekne Sahibinin bu Hüküm ve Koşulları kabul etmesi, Transfer Sözleşmesini Tekne Sahibi açısından bağlayıcı hale getirecektir. bağlayıcı hale gelmesini sağlayacaktır.


3. ÜYELİK Bu Sitenin belirli özelliklerine erişmek, İlan oluşturmak veya Rezervasyon yapmak için bir hesap (“Yachtingverse Hesabı”) oluşturmalı ve Üye olmalısınız. Üyelik işlemini tamamlayarak, hesabınıza/hesaplarınıza doğrudan Site üzerinden veya belirli üçüncü taraf sosyal ağ sitelerindeki ("SPS") (Facebook ve Google dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hesaplarınız aracılığıyla erişebilirsiniz. aşağıda açıklandığı gibi bir “Harici Hesap”). Giriş yaparak bir kayıt oluşturabilirsiniz. Bu Site ve Hizmetlerin işleyişinin bir parçası olarak, (i) Site aracılığıyla Harici Hesap giriş bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcıya sağlayarak veya () yoluyla Yachtingverse Hesabınızı Harici Hesaplarınıza bağlayabilirsiniz. ii) Hizmet Sağlayıcıya Harici Hesabınızı sağlayarak, kullanımınızı düzenleyen geçerli hüküm ve koşulların izin verdiği ölçüde, Harici Hesaplarınızı bunlara erişime izin vererek bağlayabilirsiniz. Hizmet Sağlayıcıya Harici Hesap oturum açma bilgilerinizi bildirme ve/veya Hizmet Sağlayıcının Harici Hesabınıza erişmesine izin verme yetkisine sahipsiniz (belirtilen ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle) ve Hizmet Sağlayıcıyı bu Sözleşmeden muaf tutmayı kabul edersiniz. herhangi bir parasal tazminat. Bunu, Hizmet Sağlayıcıyı herhangi bir tazminat ödemeye mecbur bırakmadan ve Hizmet Sağlayıcıyı ilgili SPS tarafından dayatılan herhangi bir kullanım kısıtlamasına tabi tutmadan yapmayı kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcıya Harici Hesaplarınızdan herhangi birine erişim hakkı verirken, Hizmet Sağlayıcı sağladığınız ve Harici Hesabınıza kaydettiğiniz her türlü içeriği (“SPS İçeriği”) Yachtingverse Hesabınız ve Yachtingverse Hesabı profil sayfanız aracılığıyla Sitede görüntülenmek üzere kısıtlayacaktır. . Bunlara erişmeyi, kullanılabilir hale getirmeyi ve (mümkünse) kaydetmeyi kabul edersiniz. Bu Hüküm ve Koşullarda aksi belirtilmediği sürece, varsa tüm SPS İçeriği, bu Hüküm ve Koşulların tüm amaçları doğrultusunda Üye İçeriği olarak kabul edilecektir. Seçtiğiniz Harici Hesaba bağlı olarak ve bu Harici Hesapta oluşturduğunuz güvenlik ayarlarına bağlı olarak, Harici Hesabınızda paylaştığınız kişisel bilgiler Yachtingverse Hesabınızda, Sitede ve Hizmetlerde kullanıma sunulacaktır. Bu Şartları kabul ederek, Harici Hesap veya ilgili hizmet kullanılamaz hale gelse veya SPS, Hizmet Sağlayıcının söz konusu Harici Hesaba erişimini sonlandırsa bile SPS İçeriğini Sitede yayınlamaya devam etmeyi kabul edersiniz. Sağlayıcıya geri alınamaz bir onay vermiş olursunuz. Sitenin “Hesabım” bölümüne erişerek, Yachtingverse Hesabınız ile Harici Hesap arasındaki bağlantıyı istediğiniz zaman kaldırma hakkına sahipsiniz. Harici Hesabınıza ilişkin olarak SPS ile ilişkiniz yalnızca söz konusu SPS ile yaptığınız sözleşmelere tabidir. Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir SPS İçeriğini doğruluğunu, yasallığını veya herhangi bir düzenleyici hükmün veya üçüncü taraf haklarının ihlalini kontrol etmek de dahil olmak üzere hiçbir amaçla incelemeye çalışmayacaktır ve Hizmet Sağlayıcı (Yachtingverse Hesabında, Yachtingverse Hesabı profil sayfanızda) herhangi bir SPS İçeriğinden (herhangi bir şekilde Sitede yayınlanmış olsa bile) sorumlu değildir.Üye, SPS İçeriği nedeniyle uğradığı zararları Hizmet Sağlayıcıya tazmin edecektir.Yachtingverse Hesabınız ve Yachtingverse Hesap profil sayfanız kişisel bazda oluşturulacaktır. Siteyi kullanımınızla bağlantılı olarak sağladığınız veya yukarıda açıklandığı gibi SPS'den edindiğiniz bilgiler.Bu bilgilerin kapsamına ve Yachtingverse Hesabı profil sayfasında yer alan bilgilere Hizmet Sağlayıcı karar verir ve kapsamını genişletebilir. Bu bilgileri sağlayanlar, Site aracılığıyla herhangi bir rezervasyon yapamaz, reklam yayınlayamaz, kiralayamaz veya başka hizmetler satın alamaz.Hizmet Sağlayıcı izin vermedikçe, biri Tekne Sahiplerine yönelik Yachtingverse Hesapları ve diğeri Tekne Sahiplerine yönelik Yachtingverse Hesapları için olmak üzere iki (2)'den fazla aktif Yachtingverse Hesabınız olamaz. Kiracılar. Üyelik süresince doğru, güncel ve eksiksiz bilgi vermeyi ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olacak şekilde güncellemeyi kabul etmektesiniz.
Hizmet Sağlayıcı, (i) ikiden (2) fazla Yachtingverse Hesabı oluşturmanız veya (ii) kayıt sırasında sağlanan herhangi bir bilginin veya daha sonra yanlış, hileli, eski veya eksik olduğunun ortaya çıkması durumunda Yachtingverse Hesaplarınızı askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. miktar. Ayrıntılı bilgi için lütfen bu Sözleşmenin 14. Bölümünü inceleyin. Şifrenizi güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizi herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaksınız ve Yachtingverse Hesabınızla gerçekleştirilen tüm işlem, davranış, eylem, aktivite veya eylemlerin (bu işlemler, davranışlar, fiiller, faaliyetler ve hareketler). Yachtingverse Hesabınızın yetkisiz kullanımını derhal Hizmet Sağlayıcıya bildirmeyi kabul edersiniz. Her Üye, Yachtingverse Hesabı ile gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, davranış, eylem, aktivite veya eylem nedeniyle Hizmet Sağlayıcı'nın herhangi bir zarara uğraması halinde, bu zararı derhal tazmin edeceğini Hizmet Sağlayıcı'ya beyan ve taahhüt eder. İlgili işlem, davranış, fiil, faaliyet veya eylemin üçüncü bir kişi tarafından yapılması, Üye'nin söz konusu tazminat sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Tekne Sahibi, kendisi tarafından yapılan işlem, davranış, eylem, faaliyet veya eylemlerden kendisi, kendisi ve eylemleri sorumludur. Hizmetler ve/veya diğer konularla ilgili olarak çalışanlara, ortaklara, Yetkili Kişilere veya diğer üçüncü taraf veya kurumlara Yachtingverse Hesabı ve Web Sitesindeki Kayıtlı E-posta aracılığıyla ulaşabilirsiniz. -E-posta Adresine yapılan bildirimler ve doğrudan Web Sitesi üzerinden yapılan bildirimler Tekne Sahibine yapılmış sayılır. Tekne Sahibi adına Web Sitesinde kayıtlı olan Kayıtlı E-Posta Adresinden Tekne Sahibi sorumludur ve Kayıtlı E-Posta Adresi aracılığıyla yapılan tüm iletişimler Tekne Sahibi için bağlayıcıdır. Bu madde 3'ün amaçları bakımından, Kayıtlı E-posta Adresi, (i) herhangi bir Tekne için Reklam oluştururken kullanılan Yachtingverse Hesabında Tekne Sahibine ait olarak tanımlanan e-posta adresi ve buna ek olarak - varsa - (ii) Hizmete sağlanan Tekne Diğer e-posta adresleri anlamına gelir Sağlayıcı, Mal Sahibi veya Yetkili Kişi veya yukarıda belirtilen diğer kişiler tarafından ve (iii) Tekne Sahibi veya Yetkili Kişilerin veya Hizmet Sağlayıcı ile iletişim sırasında yukarıda belirtilen diğer kişilerin diğer e-posta adresleri. kullanılan diğer e-posta adreslerini ifade eder; Burada listelenen tüm bu e-posta adresleri, Web Sitesinde Kayıtlı E-posta Adresi ve Tekne Sahibi adına Kayıtlı E-posta Adresi olarak kabul edilecektir. Bu 3. maddenin amaçları doğrultusunda Yetkili Kişi(ler), ilgili kişidir. Herhangi bir Tekne ile ilgili İlanı oluşturan ve/veya Tekne ile ilgili bilgileri Hizmet Sağlayıcıya ileten ve/veya İlanın oluşturulması için Hizmet Sağlayıcı ile iletişime geçen kişiler. . Bu kişinin Tekne ve/veya İlan ve/veya Hizmetlere ilişkin tüm beyanları, taahhütleri ve diğer ticari işlemleri Tekne Sahibi üzerinde bağlayıcıdır. Hizmet Sağlayıcının, bu tanım kapsamına giren herhangi bir kişinin Tekne Sahibini temsil yetkisini inceleme veya araştırma yükümlülüğü yoktur. Tekne Sahibi, bir Yetkilinin bu kapsamdaki tüm beyan, taahhüt ve diğer iş ve işlemlerinin kendisini bağladığını işbu Sözleşme ile Hizmet Sağlayıcı ve Kiracılara peşinen ve gayri kabili rücu beyan ve taahhüt eder.

4. REKLAM
İlan OluşturmaTekne Sahibi statüsünde Üye olarak İlan oluşturabilirsiniz. İlan veren üyelere ilan verilecek ve Teknenin tanımı (Tekne Sahibine ait veya Tekne Sahibi tarafından kullanılmaya yetkili), fotoğrafları, konumu, boyutu, özellikleri, mürettebatı, sahiplik belgeleri, teknenin müsaitlik durumu ile ilgili bilgiler verilecektir. Tekne, fiyat, iptal politikası. İlgili kurallar ve parasal şartlar da dahil olmak üzere çeşitli bilgiler sağlamalıdır. Bir Reklam yayınlanmadan önce, Hizmet Sağlayıcının kendi takdirine bağlı olarak bu Reklamı onaylaması gerekir. Hizmet Sağlayıcının onaylamadığı reklamlar Sitede yayınlanmayacaktır.
Tekne Sahibi olarak yayınladığınız tüm Reklamlardan ve bu Reklamların tüm içeriğinin doğruluğundan sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan edersiniz. Buna göre, yayınladığınız herhangi bir Reklamın ve Teknenin Rezervasyonunun veya bir Reklam sonucunda Kiracı tarafından kullanılmasının (i) herhangi bir üçüncü tarafla yaptığınız herhangi bir sözleşmeyi ihlal etmeyeceğini, (ii) (a) kabul edersiniz. tüm yasalara, vergilere uymak, (b) sigorta gereklilikleri, sahil güvenlik düzenlemeleri, imar kuralları, marina düzenlemeleri ve kiralama ve işletmeyle ilgili yasalar dahil olmak üzere, yayınladığınız İlanda yer alan herhangi bir Tekne için geçerli olan yükümlülüklere, kurallara ve düzenlemelere uymak (b) Hizmet Sağlayıcıya, tarafların haklarına aykırı olmayacağını veya bunları ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektesiniz. Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahibinin yürürlükteki yasa, kural ve düzenlemelere uymasından sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir İlanı kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın kaldırma veya erişimi engelleme hakkını saklı tutar. Üye, bir Tekne için İlan oluştururken, Üyenin bu İlana sahip olduğunu veya sahip olduğunu kanıtlayan belgeleri Hizmet Sağlayıcıya sağlayacaktır. Tekneyi kiralama hakkı ve Teknenin kiralanmasına ilişkin yürürlükteki her türlü kanunun gerektirdiği tüm sigorta, lisans, izin ve diğer belgeler. Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı ve Kiracılara aşağıdakileri taahhüt, beyan ve taahhüt eder: Tekne Sahibi yasal olarak tekne sahibidir. Tekne ve Reklamın kullanım hakkı sahibi ve/veya İlanı kullanmaya, kiralamaya ve sunmaya yasal olarak yetkilidir ve/veya Tekneyi kullanma, kiralama ve İlanı oluşturma konusunda koşulsuz bir hak edinmiştir. Tekne Sahibi, Teknenin kiralanabilmesi için gerekli tüm lisansları, izinleri, sigortayı ve diğer şartları almış olduğunu ve bu lisansların, izinlerin ve sigortaların Hizmetlerin kullanımı süresince yürürlükte kalacağını, işbu Hüküm ve Koşulların geçerli olduğunu kabul etmiştir. yürürlüktedir ve ayrıca Kiralama Süresi boyunca geçerlidir. devam edecektir. Tekne Sahibi tarafından Site'ye yüklenen Tekne'ye ait her türlü resim, fotoğraf, çizim, ikon, logo, grafik, görseller ile Kiracı'nın Site'de kiralamaya ilişkin verdiği tüm bilgiler gerçek ve doğrudur.Tekne Sahibi Kiracıya sunduğu hizmetlerle ilgili somut bilgi ve uzmanlığa sahiptir ve hizmetlerini yerine getirirken en yüksek kalite standardına uyacaktır. Tekne Sahibinin, doğabilecek her türlü sorumluluğu karşılamak üzere saygın bir sigorta şirketi tarafından düzenlenen bir veya daha fazla sigorta poliçesi vardır (i) ) Hizmetler sırasında, (ii) Kiralama Süresi boyunca ve (iii) işbu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece. Tekne Sahibi, Reklamın, herhangi bir yasa veya düzenlemenin ihlaline neden olmasına neden olmayacak veya makul olarak beklenebilecek bir durum teşkil etmeyecektir. Site veya Hizmet Sağlayıcının işi üzerinde olumsuz etki.(i) hiçbir iddia yok, (ii) kendisine veya bağlı şirketlerine veya ilişkili taraflarına karşı, makul olarak beklenebilecek veya beklenebilecek hiçbir dava veya soruşturma başlatılmadı veya başlatılmıyor. Kiralama Süresi boyunca Hizmetler veya sağlanan hizmetler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmak. (iii) herhangi bir dava veya icra takibi yoktur. Tekne Sahibi, Kiracılara hizmet sunarken makul özen ve beceriyi gösterecektir. İlan detaylarında yer alan tüm bilgilerin doğruluğundan ve eksiksizliğinden Tekne Sahibi sorumludur. İlan detayları Tekne Sahibinin talebi üzerine Hizmet Sağlayıcı tarafından da düzenlenebilir. Bu düzenlemeler sonucunda İlanın son durumunun doğruluğunu ve eksiksizliğini kontrol etmek Tekne Sahibinin sorumluluğundadır. Hizmet Sağlayıcı, Web Sitesi üzerinde Tekne Sahibinin tüm İlan detaylarını düzenleyebileceği, Hizmetlerle ilgili gerekli aksiyonları alabileceği Yachtingverse Hesabına erişim sağlar ve Tekne Sahipleri için özel olarak hazırlanmıştır. İlgili Yachtingverse Hesabına giriş yapmak Tekne Sahibinin sorumluluğundadır. İlana Rezervasyon Talebi geldiğinde ve/veya Rezervasyon yapıldığında Tekne Sahibi İlan ve Rezervasyon detaylarını kontrol eder. İlanda yer alan bilgilerin Kiracıları yanıltabilecek nitelikte olması durumunda Tekne Sahibi, İlanın ilgili açıklama kısmına ve/veya diğer ilgili bölümlerine gerekli bilgileri girmekle yükümlüdür. Örneğin, Teknede bulunan tuvalet ve banyolardan bir veya birkaçı mürettebatın kullanımına açık olacaksa, ilgili detayların İlanda belirtilmesi Tekne Sahibinin sorumluluğundadır. Basiretli bir tüccar olarak Tekne Sahibi, İlan detaylarında gerekli tüm bilgileri sağlar.
İşbu Sözleşme üçüncü kişiler lehine düzenlemeler içermekte olup, ilgili Kiracılar ayrıca işbu Sözleşmenin herhangi bir maddesi uyarınca Tekne Sahibinin Kiracı veya Kiracılara karşı üstlendiği tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesini de Tekne Sahibinden talep edebilir. Sitedeki tüm Tekne ve Reklamlarınızdan ve Reklamlarınızın tüm içeriğinden yalnızca kendinizin sorumlu olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Gönderilerin Hizmetler aracılığıyla kamuya açıklanacağını onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Diğer Üyeler, İlanınızda yer alan bilgilere göre Hizmetler üzerinden Teknenizi rezerve edebileceklerdir. Tekne Sahibi olarak, Hizmet Sağlayıcıya, Tekne ile ilgili Üye İçeriklerini kullanma konusunda geri dönülemez izin ve hak verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Web Sitesinde yayınlanan Reklamlarınız ve Tekneleriniz. Bu izin ve kullanım hakkı, bu İçeriğin ve Üyeler tarafından sağlanan diğer tüm bilgilerin, sosyal ağ siteleri, haber bültenleri ve diğer her türlü reklam ve ticari amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmet Sağlayıcının işinin tanıtımı için kullanımını içerir. Hizmet Sağlayıcının uygun görmesi halinde. sınırlandırılamaz. Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı'nın Tekne Sahibi tarafından Site'ye yapılan tüm yüklemeleri inceleyebileceğini ve Hizmet Sağlayıcı'nın (i) Tekne Sahibi'nin adı-soyadı, şirket adı, Tekne gibi kimliğini açıkladığını kabul eder. isim, diğer sitelere bağlantılar, telefon numaraları. (ii) Tekne Sahibi tarafından yasa dışı olduğunu düşündüğü/tahmin ettiği her türlü bilgi ve diğer Üye İçerikleri ve (iii) Hizmet Sağlayıcının Şartlar ve Koşulları veya geçerli yasalar. Mevzuata aykırı olduğuna inandığı yüklemeler ve diğer Üye İçerikleri de dahil olmak üzere dilediği her türlü içeriği kaldırabileceğini, yayınlamayı reddedebileceğini veya yayınlanmasını durdurabileceğini kabul ve beyan eder. Tekne Sahibi ve/veya ilgili İlanın Hizmet Sağlayıcı'nın Şartlar ve Koşullar veya yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenleme uyarınca, Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahibine Hizmetlerini vermeyi askıya alabilir veya durdurabilir. Her Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcının herhangi bir başarı, kar veya gelir vaat etmediğini peşinen kabul eder. Bu bağlamda Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir Tekne Sahibine, Siteye İlan vermesi halinde kiralama ilişkisine gireceği veya müşteri/kiracı bulacağı veya para kazanacağı veya gelir elde edeceğine dair herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz.Site İçinde İlan Arama, Üyeler, Tekne hakkında açıklamalar, fotoğraflar ve fiyatlar da dahil olmak üzere bilgi içeren uygun İlanları arama, görüntüleme ve Rezervasyon talep etme olanağına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmetlerin sağlanması sırasında açıklanan bilgiler, her Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcıya sağlanan bilgilere dayanmaktadır. Kiracıların Siteye yüklenen bilgileri kontrol etmesi önemlidir. Hizmet Sağlayıcının , Tekneye veya herhangi bir Reklama ilişkin Siteye yüklenen bilgilerin doğruluğu ve doğruluğu konusunda hiçbir sorumluluğu yoktur . Bu bağlamda herhangi bir Reklamın tüm sorumluluğu ilgili İlanı oluşturan Tekne Sahibine ait olup, Hizmet Sağlayıcı, Üyelere Reklamlarda yer alan herhangi bir beyan veya bilginin doğru veya gerçek olduğu konusunda herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz.
Müsaitlik Verme, Özel Teklif ve OpsiyonTekne Sahipleri, Özel Teklif yaparak teknelerinin müsaitlik ve fiyatlarını ayarlayabilir, hüküm ve koşullarını yayınlayabilir, yaklaşan rezervasyonları yönetebilir, Site Üyeleri ile iletişim kurabilir, Rezervasyon Talepleri alabilir, revize edilmiş fiyatları ve diğer koşulları gönderebilirler. , ödeme almak için Seçenekler verin, hizmet sağlayın. bu Hüküm ve Koşullara (yani bu Hüküm ve Koşulların izin verdiği ölçüde) tabi olarak, karşılığında yorum almakta ve diğer birçok konuda serbesttir. Bir Üye, Rezervasyon Talebi gönderirken tarihler, fiyatlar ve diğer konularda Özel Teklif talep edebilir. Tekne Sahibinden koşullar. İki taraf, Sitenin mesajlaşma özelliğini kullanarak özelleştirilmiş koşulları tartışabilir. Belirli bir Tekne Sahibi ile iletişime geçmek isteyen Üyenin, Tekne sayfasında açılan talep penceresine planlanan Kiralama Dönemi tarihlerini girmesi gerekmektedir. Üye dilerse ilk mesajını da aynı sayfa üzerinden Tekne Sahibine gönderebilir. Bir Üye, Tekne Sahibine yalnızca bir İlan için mesaj gönderebilir. Tekne Sahibi, Özel Teklif sunmak, bu tür taleplere ilişkin müsaitlik vermek, ödeme Opsiyonu vermek veya mutabakata varılan şartlara göre talepleri reddetmek konusunda serbesttir. Üye ile Tekne Sahibi arasında gönderilen mesajlar şunları içermez: (i) telefon numarası, (ii) tekne adı, (iii) adres ve e-posta adresi dahil her türlü iletişim bilgisi, (iv) ad, soyad veya Sitede yer almayan diğer bilgiler. Başka isimler de dahil olmak üzere herhangi bir kişisel bilginin yazılması kesinlikle yasaktır. Servis Sağlayıcı tüm mesaj akışlarını görüntüleme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı, taraflar arasında herhangi bir türde kişisel bilginin paylaşıldığını tespit ederse, işbu Sözleşmenin Bölüm - 14'ünde açıklanan şekilde Yachtingverse Hesabını askıya alma, sonlandırma veya devre dışı bırakma hakkına sahiptir. Tekne Sahipleri, fiyat, müsaitlik ve bilgilerin korunmasından tamamen sorumludur. Sitede görüntülenen diğer bilgiler günceldir. Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahibi ile Kiracı arasındaki iletişimi desteklemekten yalnızca sorumludur. Tekne Sahibi ile Kiracı arasında mutabakata varılan konu ve hizmetlerin yerine getirilmemesinden veya tam ve gereği gibi ifa edilememesinden Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz. Her Tekne Sahibi, Sitede oluşturulan ve/veya yayınlanan İlanda gösterilen tüm bilgilerin (fiyatlar ve stok durumu dahil) doğruluğu, eksiksizliği ve orijinalliğinden her zaman Hizmet Sağlayıcıya ve Üyelere karşı sorumludur. Site, herhangi bir Tekne Sahibinin kalitesine, hizmet düzeyine veya derecelendirmesine ilişkin bir tavsiye veya onay değildir ve bu şekilde değerlendirilmeyecektir. Hizmet Sağlayıcının yegane yükümlülüğü, İlanda belirtilen Teknenin kiralanması amacıyla Kiracı ve Tekne Sahibi statüsündeki ilgili Üyelerin bir araya getirilmesine aracılık etmektir. Tekne Sahibi tarafından oluşturulan İlanda Kiracı ve Tekne Sahibinin Tekneyi rezerve etmeyi kabul etmesi halinde, taraflar arasında işbu Kullanım Koşulları çerçevesinde mesafeli satış sözleşmesi (“MSS”) kurulmuş sayılacaktır. Söz konusu MSS, ilgili Kiracı ile ilgili Tekne Sahibi arasında oluşturulacak olup, Hizmet Sağlayıcı söz konusu MSS'nin tarafı olmayacaktır. Herhangi bir Tekne Sahibi ile herhangi bir Kiracı arasında herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Hizmet Sağlayıcı, MSS ve/veya işbu Sözleşme ile ilgili olarak bu tür bir anlaşmazlığın tarafı olmayacak ve Kiracının herhangi bir hakkını ileri sürmek veya savunmakla yükümlü olmayacaktır. uygunsa - tamamen kendi takdirine bağlı olarak - (Tekne Sahibi'nin MSS ve/veya işbu Sözleşme'yi ihlal etmesinden kaynaklanan) tüm zararları Kiracı'ya tazmin edecek ve bu zararları Tekne'ye yükleyecektir. Sahibine rücu edebilir. Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı'nın bu şekilde uğradığı zararların Kiracı'ya tazmin edilmesini ve daha sonra bu zararların kendisine (Tekne Sahibi) rücu edilmesini peşinen onaylar ve izin verir.

5. REZERVASYON
Rezervasyon Kiracı, Site aracılığıyla Sitede yayınlanan belirli bir İlan için Rezervasyon Talebi gönderebilir. Kiracı Rezervasyon Talebi yaptığı anda Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahibine e-posta, kısa mesaj veya bildirim yoluyla veya Site aracılığıyla (kendi takdirine bağlı olarak bu yöntemlerden biri veya birkaçı ile) bildirimde bulunur.Tekne Sahibi iseniz ve Hizmetler aracılığıyla bir Rezervasyon Talebi aldıysanız, söz konusu Rezervasyon Talebi'ni talebin yapıldığı tarihten itibaren en geç yirmi dört (24) saat içinde onaylamanız veya reddetmeniz gerekir, aksi takdirde Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilebilir. Check-in Tarihinin başlangıcı ile Rezervasyon Talebi'nin yapıldığı saat arasındaki süre yirmi dört (24) saatten az ise Tekne Sahibinin, Check-in Tarihinin başlangıcına kadar Rezervasyon Talebi'ni onaylaması veya reddetmesi gerekir. (00:00).Yirmi dört (24) saatlik süre içinde Tekne Rezervasyonu Talebini onaylayamazsanız veya reddetme konusunda emin değilseniz, Hizmet Sağlayıcı tarafından talep edilen Rezervasyon için tahsil edilen tutar ilgili Kiracıya iade edilebilir. ve varsa kredi Kartındaki provizyon kaldırılabilir (bu olanaklar Sözleşmenin Bölüm - 6'sında ayrıntılı olarak açıklanmıştır). Tekne Sahibinin Rezervasyon Talebi'ni onaylaması ve Kiracı arasında MSS oluşturulmasıyla rezervasyon tamamlanır. ve Tekne Sahibi'nin (Kiracı'nın teklifi aynı zamanda Tekne Sahibi'nin de onayı olduğundan). yükümlülükleri saklıdır.) Rezervasyon Talebinin onaylanması hukuken Kiracı tarafından sunulan teklifin kabul edildiği anlamına gelir. Bir Rezervasyon Talebini onayladığınızda, Hizmet Sağlayıcı sizi ve Kiracıyı e-posta, kısa mesaj veya bildirim yoluyla veya Site üzerinden bilgilendirecektir. Tekne Sahibi, Üyenin talep edip etmemesine bakılmaksızın, ödeme öncesinde Üyeye bir Opsiyon verebilir. . Bu özel durumda ayrıca Rezervasyon Teyidine gerek duyulmaz ve ödeme yapıldıktan sonra Tekne Sahibi ile Kiracı arasında MSS oluşturulur. Opsiyonun ne kadar süreyle geçerli olacağını Tekne Sahibi belirler. Tekne Sahibi ve Kiracı dilerlerse MSS'yi yazılı olarak yeniden onaylayabilirler (mevzuat gereği sözleşme imzalanması gerekiyorsa Tekne Sahibi bunu yapmakla yükümlüdür.) MSS'nin imzalanmasını sağlayınız.) Tekne Sahibi, sigorta şirketlerinin talebi veya şirket politikası gereği de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle Kiracıdan kendi kira sözleşmesini imzalamasını talep edebilir. Kiracı, Tekne Sahibi tarafından kendisine gönderilen sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür. Rezervasyon konusu İlanda yer alan bilgilerin doğruluğundan Tekne Sahibi sorumludur. Kiracı ile Tekne Sahibi arasında Hizmet Sağlayıcı tarafından e-posta ile gönderilen ve MSS'de yer alan bilgiler hariç (yani aşağıda açıklanan Temel Reklam Detayları hariç) Reklam ve/veya Rezervasyon detayları konusunda bir anlaşmazlık olması durumunda ), Kiracı ve/veya Tekne Sahibi kendi iddialarını ispatlamaktan sorumludur. Tekne ile ilgili rezervasyon yaptıran Kiracıya Tekne Sahibi tarafından verilen taahhüt Temel İlan Detayları ile sınırlıdır. Bu bağlamda, Rezervasyon Talebi, Rezervasyonun tamamlanması ve ödeme öncesinde ve sonrasında Hizmet Sağlayıcı tarafından Tekne Sahibi ve/veya Kiracıya gönderilen tüm e-posta ve/veya MSS'lerde her halükarda “Temel İlan Detayları” yer alacaktır. . Reklam, Tekne ve Rezervasyon ile ilgili bilgileri ve tüm Tekne görsellerini içerir. Hizmet Sağlayıcı, MSS'nin veya Tekne Sahibi ile Kiracı arasında imzalanacak herhangi bir sözleşmenin tarafı değildir ve bu sözleşmelerin hüküm ve koşullarına bağlı değildir. Hizmet Sağlayıcı , MSS'nin oluşturulmasında yalnızca Kiracı ile Tekne Sahibi arasında aracı olarak hareket eder. İşbu Sözleşme'de aksi belirtilmediği sürece, işbu Sözleşme'de yer alan herhangi bir hükmün Kiracı ile Tekne Sahibi arasında imzalanacak sözleşmeler de dahil olmak üzere diğer sözleşmelerin herhangi bir hükmü ile çelişmesi durumunda işbu Sözleşme'de yer alan hüküm geçerli olacaktır.
Kiracı statüsündeki bir Üye olarak, Site üzerinde belirli bir Tekne Sahibinden Rezervasyon yaptığınızda, Rezervasyon Onayı ve Rezervasyon Onayı ile ilgili Tekne Sahibine ve ödeme de dahil olmak üzere rezervasyon şart ve koşullarına başvurmanız gerekecektir. iptal ve bu Rezervasyona özel diğer koşullar size ait olacaktır. İşbu Sözleşme'nin sizin için bağlayıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Tekne Sahibi olarak eylem ve ihmallerinizden sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz. Tekne Sahibi olarak geçmiş müşteri deneyimlerinizin, müşteri değerlendirmelerinizin ve hakkınızdaki diğer bilgilerin Hizmet Sağlayıcı tarafından Site'de veya başka mecralarda yayınlanabileceğini kabul etmektesiniz.

6. HİZMET ÜCRETLERİ VE ÖDEMELER
Tam Rezervasyon Ücreti Kiracı, Site üzerinden Tekne Sahibinin Teknesini rezerve etmeye karar verdiğinde, Tekne Sahibinin Sitedeki ilgili İlanında gösterilen Tam Rezervasyon Ücretini ödemeyi beyan ve kabul eder. Bu Tekne Sahibinin sorumluluğundadır. her bir İlan için Tam Rezervasyon Fiyatına karar vermek ve Türkiye'de geçerli tüketici mevzuatına uygun olarak Tam Rezervasyon Fiyatının İlanda (veya İlanla ilgili olarak) yayınlanmasını sağlamak. Kiracı, Tekne Sahibinin Teknesi için Rezervasyon talebinde bulunduğunda, Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı ve Kiracılara, Tekne Sahibinin söz konusu Rezervasyon için önceden belirlenen Tam Rezervasyon Ücreti ve bileşenlerinde yukarı doğru herhangi bir değişiklik yapamayacağını önceden bildirecektir. , kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumun tek istisnası, minimum kiralama süresinin altında yapılan rezervasyonlardır. Bu özel durumda, Rezervasyon Ücreti minimum kiralama dönemi Rezervasyon Ücretini aşmayacak şekilde günlük Rezervasyon Ücreti artırılabilir. Rezervasyon Talebi gönderebilmek için Kiracının ödeme bilgilerini girmesi gerekmektedir. Ödeme, kredi kartı, banka kartı veya Hizmet Sağlayıcının kabul ettiği başka bir ödeme yöntemiyle yapılabilir. Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda, Rezervasyon Talebi tamamlanmadan önce bu karttan (kira bedelinin tamamına kadar) provizyon alınabilecek veya kredi kartı bilgileri saklanabilecektir. Ön Ödemeye eşit tutar, Rezervasyon Talebi anında doğrudan çekilebilir veya bloke edilebilir. Kredi kartı bilgilerinin saklanmasına rağmen ödemenin gelmemesi veya provizyon alınması durumunda, Rezervasyon Onayı'nda Ön Ödeme alınacaktır. Ödemenin banka kartı veya başka bir ödeme yöntemi ile yapılması durumunda Ön Ödeme, Rezervasyon Talebi sırasında tahsil edilecektir. Her durumda, Avans Ödemesinin alınamaması halinde, Hizmet Sağlayıcı, Rezervasyon tamamlanmamış gibi davranma ve ayrıca (kendisine veya Tekneye) herhangi bir tazminat yükümlülüğü altına girmeksizin, herhangi bir zamanda Rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar. Tekne Sahibi). Kalan Ödemenin zamanlaması konusunda Tekne Sahibinin iki seçeneği vardır: Kalan Ödeme, Sınırlama Tarihine kadar Site üzerinden veya Giriş sırasında doğrudan Tekne Sahibi tarafından tahsil edilebilir (Kalan Ödemenin Sınırlama Tarihine Göre Sitede Kalan ödemenin zamanında ödenmemesi durumunda Tekne Sahibi Rezervasyonu iptal edebilir; bu durumda Kiracının Rezervasyon için yaptığı ödemeler (varsa ön ödeme ve diğer ödemeler) tekne sahibine iade edilmez. Kiracı ve Kiracı, Hizmet Sağlayıcıya veya Tekne Sahibine iade edilmeyecektir (bu Sözleşme/Şartlarda belirtilen haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)
.Rezervasyon Talebinin yapıldığı tarihte Sınırlama Tarihinin girilmesi veya aşılması durumunda. ibraz edilmesi ve Tekne Sahibinin kalan ödemeyi Sınırlama Tarihine kadar tahsil etmeyi tercih etmesi halinde, Rezervasyon Ücretinin tamamı yukarıda belirtilen ödeme işlemi sırasında tahsil edilecektir (Ön Rezervasyon Talebi'nin iletilmesi sırasında ödeme alınamaması halinde, Rezervasyon Talebi iletilmeyecek veya sistem tarafından kabul edilmeyecektir, iletilmesi veya kabul edilmesi durumunda daha sonra iptal edilecektir). Rezervasyon Talebinin iletildiği an ile Giriş Tarihi arasındaki süre yirmi dört (24) saatten fazla ise, Tekne Sahibine Rezervasyonu onaylaması veya reddetmesi için yirmi dört (24) saat süre verilecektir. Söz konusu sürenin yirmi dört (24) saatten az olması durumunda Tekne Sahibine Rezervasyon Talebini onaylaması veya reddetmesi için Check-in Tarihine (00:00) kadar süre verilir. Bu süre doluncaya kadar Tekne Sahibi herhangi bir işlem yapmazsa Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilecektir.
Rezervasyon Talebi'nin reddedilmesi, süresinin dolması veya iptal edilmesi halinde, varsa Kiracı'nın kredi kartına konulan provizyon kaldırılacak veya tahsil edilen tutar Kiracı'ya iade edilecektir. Bu Şartlar ve Koşullar uyarınca, Tekne Sahibinin Kiracıya vereceği hizmetler, Rezervasyon Ücretinin tamamı tahsil edilmeden başlamayacaktır.En İyi Fiyat GarantisiTekne Sahibi, Site üzerinden uygulanan her Rezervasyon Ücreti ve Ekstra Hizmet Bedelinin Hizmet Sağlayıcı ve Kiracılara ait olacağını beyan ve taahhüt eder. İlgili Tekne ve Ekstra Hizmet için piyasada mevcut olan en iyi fiyat. Bu bağlamda Tekne Sahibi tarafından Site üzerinden, başka bir web sitesi veya platformda veya herhangi bir üçüncü kişi (veya bizzat Tekne Sahibi) tarafından sunulan her türlü Tekne veya Ekstra Hizmet. – her durumda – “Sitede belirtilen” ilgili ücretten (Tekne veya Ekstra Hizmet için) Hizmet Bedeli düşüldükten sonra elde edilen tutardan daha düşük olmayan bir fiyatla satışa sunulabilir. Ücretsiz İptal Süresi Rezervasyon Onayı, Kiracıya Rezervasyonu yeniden değerlendirmesi için Ücretsiz İptal Süresi verilir. Ücretsiz İptal Süresi, Rezervasyon Onayı'nın alınmasıyla başlar ve maksimum üç (3) gün sürer. Sınırlama Tarihi ile Rezervasyon Onayı'nın alındığı tarih arasında üç (3) günden az bir süre varsa Ücretsiz İptal Süresi Sınırlama Tarihinde sona erer. Ücretsiz İptal Dönemi içerisinde Kiracı teyit edilen onayı geri çekmek isterse Rezervasyonu herhangi bir ücret ödemeden yapabilir. Kiracının teyit edilen Rezervasyonu Ücretsiz İptal Süresi içinde geri çekmesi durumunda Kiracının Rezervasyon Talebi sırasındaki ödeme yöntemi şu şekildedir: Kredi kartı seçilmesi halinde Ön Ödeme tutarı kadar tutar Kiracıya iade edilecektir. Cayma yerine blokaj yapılması durumunda, Ön Ödeme tutarındaki blokaj Kiracının kredi hesabından kaldırılacaktır. Diğer yöntemlerin seçilmesi halinde tahsil edilen Ön Ödeme tutarı kadar tutar Kiracıya iade edilecektir. Kiracı, Ücretsiz İptal Süresi sona erene kadar Rezervasyon ile ilgili (Rezervasyonun iptali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir işlem yapmaz: Kiracının ücretsiz iptal hakkı geri alınamaz şekilde sona erer. Tekne Sahibi, Rezervasyonda belirtilen hizmetleri sağlamakla yükümlü hale gelir. Onay.Bundan sonra Rezervasyon ancak İptal ve Değişiklik Koşulları kapsamında izin verildiği takdirde iptal edilebilecektir.Hizmet ÜcretiTekne Sahibinin Site ve Hizmetleri kullanarak Kiracı ile Rezervasyon işlemini tamamlaması durumunda (yani Kiracı tarafından gönderilen Rezervasyon Onayı'nın) Kiracı, Tekne Sahibi tarafından verilir veya Opsiyonun gönderilmesi, Kiracının ödemeyi yapması veya MSS'nin başka bir şekilde kurulması durumunda). Tüm Kiracılar ve Tekne Sahipleri, Site ve Hizmetlerin kullanımı karşılığında Hizmet Sağlayıcı'nın Hizmet Bedeli'ne hak kazanacağını ve Hizmet Bedeli'ni tahsil edeceğini peşinen kabul ve beyan ederler. Sitede gösterilen Rezervasyon Ücretine Hizmet Bedeli'nin dahil olduğu ve Rezervasyon Bedeli'nin Hizmet Bedeli dahil olarak değerlendirileceği tüm Kiracılar ve Tekne Sahipleri tarafından peşinen kabul edilir.
Hizmet Bedeli, Sitede yayınlanan her Tekne için (Sitede Hizmet Sağlayıcı tarafından aksi belirtilmediği sürece) alınan Rezervasyonda tahakkuk eden Rezervasyon Ücretinin %20'sine eşittir. Hizmet Bedeli, Tekne Sahibine yapılan ödemelerden mahsup edilir ve/veya mahsup edilir. Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahibine ilişkin fiyat, müsaitlik bilgisi ve tekne detayları gibi verileri (bunlarla sınırlı olmamak üzere MMK, Nausys, Sedna vb.) 3. parti uygulamalardan/web sitelerinden ve/veya bu 3. kişilerden alır/alır. Tekne Sahibi tarafından uygulamalarda/web sitelerinde belirlenen/kabul edilen komisyon oranı, Hizmet Sağlayıcı'nın komisyon oranından düşük ise, Tekne Sahibi 3. parti uygulamalarda/web sitelerinde yer alan komisyon oranını Hizmet Sağlayıcı'ya özel olarak revize edecek ve tarafından belirlenen komisyonu belirleyecektir. Hizmet Sağlayıcı. oranın eşit olmasını sağlayacaktır. Tekne Sahibi ve Kiracı, Ücretsiz İptal Süresi sona erdikten sonra Hizmet Bedeli'nin işbu Sözleşme'de belirtilen durumlar dışında hiçbir koşulda iade edilmeyeceğini kabul ve beyan eder. Bu nedenle, Ücretsiz İptal Süresi sona erdikten sonra Kiracı, Rezervasyon uyarınca Tekneyi tüm Kiralama süresi boyunca kullanamasa bile, Hizmet Bedeli Hizmet Sağlayıcıya tamamen ödenecek, ödenmesi durumunda Kira bedelinin hiçbir kısmı Hizmet Sağlayıcıya ödenmeyecektir. Hizmet Bedeli iade edilecektir. Ödemeler Site üzerinden yapılan Rezervasyonlar için Hizmet Sağlayıcı tarafından Kiracılardan alınan tüm ödemeler, tahsil edilen tutardan Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın Tekne Sahibine iletilmesi yükümlülüğüne tabi olarak ÖHS tarafından tutulacaktır. Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilen tutarlardan Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar (duruma göre Ön Ödeme veya Rezervasyon Ücretine kadar olabilir) Çıkış Tarihinden sonraki en geç 5 iş günü içerisinde ÖHS tarafından ödenecektir. İptal ve Koşullarda Değişiklik olması halinde, Tekne Sahibine bildirilecektir. Hizmet Sağlayıcı (i) Kiracının Rezervasyona ilişkin olarak yaptığı ödemeleri, Tekne Sahibinin söz konusu hizmetleri sağlamaya başlamasından önce Tekne Sahibine iletecektir. Rezervasyonu Kiracıya iletebilir veya (ii) gerekli görmesi halinde, tamamen kendi takdirine bağlı olarak. Bu durumda Tekne Sahibi, Tekne Sahibinden işbu Sözleşmenin eki olarak kabul edilen Devir Sözleşmesini imzalayarak aslını kendisine posta yoluyla, aslının görselini ise e-posta veya mesaj yoluyla kendisine göndermesini talep edebilir. Tekne Sahibi, Giriş Tarihinde Kiracıya Tekne Teslim Tutanağı'nı imzalatmalıdır. Tekne Teslim Tutanağının bir kopyası veya okunabilir görseli, Tekne Sahibi tarafından mesaj veya e-posta yoluyla Hizmet Sağlayıcıya derhal, orijinal kopyası ise Çıkıştan itibaren 5 (beş) gün içerisinde posta yoluyla Hizmet Sağlayıcıya gönderilir. En geç tarih. teslim edildi. Kiracı, Rezervasyon uyarınca elde ettiği hakları üçüncü bir kişiye devredemez, Tekne'yi üçüncü bir kişiye kiralayamaz/Tekne ile ilgili alt kiralama ilişkisine giremez. Bu nedenle Kiracının Tekne Teslim Tutanağı'nı bizzat imzalaması ve Tekne'yi bizzat kullanıp iade etmesi gerekmektedir. Kiracı olarak Rezervasyonu iptal etmeniz durumunda, Bölüm - 7'de açıklanan İptal ve Değişiklik Koşulları'ndaki iade oranları geçerlidir. bu Sözleşme geçerli olacaktır. Duruma bağlı olarak geri ödeme yapılmayacağını lütfen unutmayın. Bu bağlamda Kiracılar, her Rezervasyon Talebinden önce ilgili Rezervasyonun tüm koşullarını (İptal ve Değişiklik Koşulları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca, Ücretsiz İptal Süresi sona erdiğinde, işbu Sözleşmede belirtilen istisnai haller dışında, Hizmet Bedeli iade edilmeyecek ve Hizmet Sağlayıcı, Kiracıya yapılan ödemelerden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra ödeyecektir (Hizmet Sağlayıcı aksi yönde karar vermedikçe). tamamen ve özgür takdir yetkisine sahiptir). İade yükümlülüğü ancak İptal ve Değişiklik Koşullarında böyle bir yükümlülüğün açıkça öngörülmesi durumunda mevcut olacaktır. Her halükarda Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahibi tarafından tahsil edilen (veya Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilerek Hizmet Sağlayıcıya aktarılan) Tam Rezervasyon Fiyatının herhangi bir kısmının iadesinden sorumlu değildir. Söz konusu bedelin herhangi bir kısmının işbu Sözleşme veya MSS uyarınca iade edilmesi durumunda, bu iadeden yalnızca Tekne Sahibi sorumlu olacak olup, Hizmet Sağlayıcı'nın ilgili tutarın iadesi konusunda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Giriş Tarihinde Tekne, Tekne Sahibi tarafından Kiracıya teslim edilir. Bu tarihten itibaren Tekne Sahibinin Tam Rezervasyon Bedeli'ne karşılık gelen tutarı fatura düzenleyerek 7 gün içerisinde Kiracıya göndermesi gerekmektedir. Tekne Sahibinin işbu Sözleşme hükümleri kapsamında ödeme almaya hak kazandığı ancak mutabakata varılan hizmetlerin Tekne Sahibi tarafından Kiracıya sağlanmadığı ve Hizmet Sağlayıcının ilgili faturayı PSP'ye ve kart amir bankaya ibraz edemediği durumlarda talep edilmesi durumunda Hizmet Sağlayıcı ters ibraz riskiyle karşı karşıya kalır. ile karşı karşıyadır. Bu riski önlemek için, aşağıdaki durumlarda Tekne Sahibi, Kiracı tarafından kendisine Rezervasyon ile ilgili olarak yapılan ödemelere ilişkin faturanın görselini derhal e-posta veya mesaj yoluyla ve bir kopyasını da üç (3) gün içerisinde posta yoluyla göndermelidir. Hizmet Sağlayıcı: (i) Rezervasyonun Kiracı tarafından iptal edilmesi veya Kiracının Giriş Tarihinde hizmeti alamaması halinde, (ii) Kiracının Tekneye, Tekne Sahibine veya Kiracıya ilişkin herhangi bir şikayeti, talebi, iddiası varsa, hizmet ilişkisi, herhangi bir bildirim gönderir veya icra takibini başlatır. veya dava durumunda. Yukarıda belirtilen durumlarda Tekne Sahibi'nin fatura nüshasını Hizmet Sağlayıcı'ya iletmemesi durumunda, Tekne Sahibi'nin işbu Sözleşme hükümleri kapsamındaki her türlü ödemeyi alma hakkı sona erecek ve Kiracı tarafından kendisine yapılan ödemeler iptal edilecektir. Olası bir ters ibraz talebinin karşılanması amacıyla ilk talepte Hizmet Sağlayıcıya aktarılır. Hizmet Sağlayıcı'nın promosyon kampanyası sunması durumunda, Kiracılara sağlanan indirim veya diğer avantajlar, Hizmet Sağlayıcı ve Tekne Sahibi arasında, kalan tutar ve yüzdesi Hizmet Sağlayıcı'nın takdirinde olmak üzere paylaşılacaktır. Bu bağlamda örneğin Hizmet Sağlayıcı belirli bir dönemde tüm kiralama fiyatlarında %10 (yüzde on) indirim yapmaya karar verirse bu %10 (yüzde on) indirimin ne kadarı Hizmet Bedeli'nden karşılanacak ve Kalan kısmın ne kadar Rezervasyon Ücretinden karşılanıp karşılanmayacağına Hizmet Sağlayıcı karar verir. Bu bağlamda Hizmet Sağlayıcı, indirimin herhangi bir kısmının Hizmet Bedeli kapsamına girmemesine de karar verebilir. Her halükarda Tekne Sahibi, herhangi bir Rezervasyon Talebini kabul etmeme hakkını saklı tutar. Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı ve onun çalışanları, acenteleri, temsilcileri ve iştiraklerini, Tekne Sahibinin veya çalışanlarının veya çalışanlarının veya acenteleri veya bu Şartlar ve Koşullardan herhangi birinin veya MSS'nin ihlali. tarafından uğranılan her türlü kayıp, hasar veya sorumluluk (cezai veya hukuki) ile ilgili olarak yasal giderler de dahil olmak üzere tüm dava, talep, maliyet ve harcamaları tazmin etmeyi taahhüt eder.Ödeme YetkisiTekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı'yı yetkili temsilcisi olarak atamayı peşinen kabul eder. Devir Sözleşmesine konu olan tahsilat ve iade işlemlerine ilişkin ve yalnızca bu işlemlerle sınırlı olmak üzere vekaleten hareket etmektedir. Hizmet Sağlayıcı ve/veya Hizmet Sağlayıcı tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından yapılan her türlü işlem, Tekne Sahibi adına yapılmış sayılacaktır. Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı'ya üçüncü taraf şirket veya şirketler tarafından ödeme yapar (örn. Hizmet Sağlayıcının mal, ürün ve hizmetlere ilişkin fon akışına aracılık etmeyi kabul ettiği ve/veya Hizmet Sağlayıcının ilgili tahsilatı doğrudan yaptığı Hizmet Sağlayıcı veya PSP. 'nin Hizmet Bedeli ödeme yükümlülüğü sona erer.
Bu kapsamda, üçüncü taraf PSP'lerin kullanılması durumunda, üçüncü taraf PSP'ler Hizmet Sağlayıcı'ya ödeme yapar ve ilgili paranın Hizmet Sağlayıcı'ya aktarıldığının üçüncü taraf PSP'lerin kayıtlarında tespit edilmesi üzerine üçüncü taraf PSP'ler hizmet sağlayıcıya ödeme yapar. İlgili ödeme yükümlülüğünden kurtuldu. ve Tekne Sahibi, üçüncü taraf PSP'lerden bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağını ve/veya hak talep etmeyeceğini peşinen kabul eder. Kiracı Rezervasyon için ödeme yapmalıdır. Kiracı, Rezervasyon Talebi gönderdiği anda Hizmet Sağlayıcı, Web Sitesinin çalışma mantığına ve ÖHS'nin altyapısına göre Rezervasyon Para Birimini seçer. Hizmet Sağlayıcı, Rezervasyon Para Birimi olarak yalnızca belirli sayıda para birimini destekler. Rezervasyon için Rezervasyon Para Birimi ile İlan Para Birimi farklı olabilir. "Temel Para Birimi", Tekne Sahibi tarafından Tekneyi listelerken seçilen para birimi anlamına gelir. Hizmet Sağlayıcı, piyasa dinamiklerine ve Teknenin lokasyonuna göre belirli sayıda para birimini Baz Döviz olarak sunar. Listeleme Para Birimi ile Rezervasyon Para Birimi ve Baz Para Biriminin farklı olması durumunda, Rezervasyon Ücreti diğerle